Referat fra Ordinær og Ekstraordinær GF 16.8.2020

Ref. Generalforsamling og E.O. GF 16-08-2020[551]