Referat fra den ord. og ekstra ord. Generalforsamling den 21.5.2022